IP VE ELEKTRİK KORUMA SINIFLARI

IP Tablosu
Armatür koruma sınıfları IPXY olarak verilir. Burada X (1. Rakam) katı cisimler karşı korumayı, Y (2. Rakam) sıvı maddeler karşı korumayı göstermektedir.

Koruma Sınıflandırılmasındaki amaç: Muhafazalann iç mekanının ve donanımlarının haricen gelebilecek toz ve sudan korunması neticesinde insan çalı·masında can güvenliğinin sağlanmasıdır.