IP Koruma Sınıfları Nelerdir?

IP Koruma Sınıfları Nelerdir?

IP koruma sınıflandırması

IP Koruma Sınıfları, aydınlatmada sıkça kullanılan ve armatürün dayanıklı olduğu ortam şartlarını tanımlayan sınıflardır. IP (Ingress Protection) ile başlayan ve iki hane rakam (IP XX) ile devam eden bu tanım, kullanıcılara aldıkları veya alacakları ürünü doğru seçme konusunda yardımcı olur.

IP koruma sınıfında kullanılan ilk rakam katı cisimlere karşı korumayı tanımlar. 0’dan 6’ya kadar değişen bu değer aşağıdaki gibi açıklanabilir;

İlk KarakterTanımAçıklama
0Korumasız
150 mm çapında ya da daha büyük katı cisimlere karşı koruma50 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez
212.5 mm çapında ya da daha büyük katı cisimlere karşı koruma12.5 mm ve üzeri çapta katı cisimler cihazın içine giremez
32.5 mm çapında ya da daha büyük katı tanelere karşı koruma2.5 mm ve üzeri çapta katı taneler cihazın içine giremez
41 mm çapında ya da daha büyük katı zerrelere karşı koruma1 mm ve üzeri çapta katı zerreler cihazın içine giremez
5Toza karşı korumaToz zerreleri, cihazın normal işleyişini engelleyecek, güvenliğini bozacak şekilde cihazın içine giremez
6Toz geçirmezToza karşı tam koruma

IP koruma sınıfında kullanılan ikinci rakam sıvılara karşı korumayı tanımlar. 0’dan 8’e kadar değişen bu değer aşağıdaki gibi açıklanabilir;

İlk KarakterTanımAçıklama
0Korumasız
1Düşey su damlalarına karşı korumaDüşey su damlaları cihaza zarar vermez
2Cihazın gövdesi 15º’lik bir açıda duruyorken düşey su damlalarına karşı korumaCihazın gövdesi düşey ile her iki yönde de 15º’lik bir açı yaparken dahi düşey olarak gelen su damlaları cihaza zarar vermez
3İnce su damlacıkları serpintisine karşı korumaİnce su damlacıkları düşey ile her iki yönde de 60º’lik bir açı ile cihaza gelseler dahi cihaza zarar vermez
4Sıçrayan suya karşı korumaCihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su sıçramaları cihaza zarar vermez
5Fışkıran suya (su jeti) karşı korumaCihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmaları cihaza zarar vermez
6Güçlü su fışkırmalarına (su jeti) karşı korumaCihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen kuvvetli su fışkırmaları cihaza zarar vermez
7Geçici olarak suya batırılmanın etkilerine karşı korumaCihaz, Standard basınç ve zaman şartlarında suyun altında 1 metre mesafeye kadar geçici olarak batırılsa bile cihaza zarar gelmez
8Sürekli olarak suya batırılmanın etkilerine karşı korumaCihaz, kullanıcı ile üretici arasında daha önceden anlaşma yapılan şartlarda -ki bu şartlar 7 numara için olan şartlardan daha ağırdır- sürekli olarak suyun altına batırılsa bile cihaza zarar gelmez

Bu bilgiler ışığında IP 65 olarak tanımlanan bir armatürün; “Toza karşı tam korumalı” ve “Cihazın gövdesine herhangi bir yönden gelen su fışkırmalarına karşı korumalı” olduğu sonucunu çıkarabiliriz.