Teknik Bilgiler

  • Etkinlik Faktörü Nedir?

Etkinlik faktörü, veya diğer isimleriyle ışık verimi veya aydınlatma verimi, kısaca bir ışık kaynağının 1 watt’ının meydana getirdiği ışık akısı olarak tanımlanabilir. Birimi lumen/watt (lm/W) olan bu birim η simgesi ile gösterilir.

Etkinlik faktörü (ışık veya aydınlatma verimi), bir ışık kaynağının yaydığı görünür ışığın ne derece iyi olduğunu gösteren fiziksel bir niceliktir. Işık akısının güce oranı olarak ifade edilir.

Örnek:

20 W (Watt) gücünde bir ışık kaynağının ışık akısının 1500 lm (lumen) olduğu biliniyorsa, bu kaynağın etkinlik faktörü (ışık verimi, aydınlatma verimi) nedir?

Işık Verimi Çözüm

Işık Verimi 1

Bazı ışık kaynaklarının ortalama etkinlik faktörleri (ışık verimleri veya aydınlatma verimleri aşağıdaki gibidir;

  • Akkor flamanlı: 10-20 lm/W
  • Floresan: 50-100 lm/W
  • Metal Halide : 75-125 lm/W
  • SMD LED: 15-45 lm/W
  • Power LED: 50-120 lm/W
  • COB LED: 100-150 lm/W

 

Elde edilecek ışık seviyesinin, ışık kaynağının gücü ile doğrudan alakalı olduğu bir gerçektir. Aynı tip ışık kaynakları, aynı şartlar altında birbirleri ile kıyaslandığında sonuç yüksek güçlü olanın lehine olacaktır. Buna rağmen her zaman yüksek güçlü olan kaynağın yüksek ışık vereceği sonucuna ulaşılamaz. Akkor flamanlı bir lambanın 100 Watt ile sağladığı ışık değerini, tasarruflu ve LED lambalar ile 10-20 Watt aralığında sağlamak mümkündür.

  • Aydınlatma ile İlgili Temel Bilgiler ve Kısaltmalar

Ekonomik Ömür:

Bir tesisteki lambaların 100saat kullanımından sonraki toplam ışık akılarının, %30 kayba ulaştıkları ana kadar geçen süredir.

Etkinlik Faktörü:

Kaynaktan çıkan toplam ışık akısının kaynağın gücüne oranıdır. Birimi lümen/Watt’tır. (lm/W)

Işık akısı basitçe, bir aydınlatma kaynağının ışık gücünü ifade eder. Kaynaktan, uzay alanda her yöne yayılan ışık miktarı olarak da tanımlanabilir. Birimi lümen’dir. (lm)

Aydınlık Şiddeti (Aydınlık Düzeyi):

Aydınlık şiddeti (E), düşen ışık akısının aydınlatılacak yüzeye oranı olarak tanımlanabilir. Birimi lux’tür (lx). 1lm değerindeki ışık akısının 1m2 yüzeye eşit olarak düşmesi durumunda 1lx ıaydınlık şiddeti değeri elde edilmiş olur.

Işık Şiddeti:

Belli bir yönde yayılan ışığın yoğunluğu, ışık şiddeti olarak tanımlanır. Birimi Candela (cd)’dır (Kandela).

Renk Sıcaklığı:

Işık kaynaklarının renkleri, Kelvin (K) cinsinden tanımlanmıştır. Işık kaynakları, Warm white (sıcak beyaz) 2700-3300K, Natural White (doğal beyaz) 3500-4500K, Cool White (soğuk beyaz) 5500-6500K olarak 3 ana grupta tanımlanmaktadır.

Renksel Geriverim (CRI):

Aynı renk sıcaklığındaki ışık kaynakları, tayfsal bileşimlerinden ötürü farklı renksel geriverimlere (CRI değeri) sahip olabilirler. CRI değerleri, kullanılan yapay ışığın altında renk algılamasının nekadar tutarlı olduğunun bir göstergesidir.